TË STUDIOSH NË INSTITUTIN ELIT

Jemi të bashkuar nga një ndjenjë e fortë e të qenurit pjesë e diçkaje, që lindë nga pasioni për punën tonë. E lartë është krenaria të jesh pjesë ndërtuese e një koncepti që projekton, zhvillon dhe ndërton suksesin e pjestarëve të vet. Çdo njëri nga ne ka një rrol përcaktues në krijimin e pritjeve të tij, duke ju falëndëruar një qasjeje pionieristike dhe vizionareje. Elit Institute është shumë më shumë se sa një shkollë e thjeshtë; është bashkimi mes dëshirës, të realizueshmes dhe kufirit. Kjo është e arritshme vetëm sepse një Ekipë unike dhe e pasionuar udhëheqë me të.


PSE INSTITUTI ELIT?

Ne në Elit promovojmë punën në ekipë, duke e favorizuar bashkëpunimin, rritjen dhe zhvillimin e studentëve tanë. Punojmë që të krijojmë një ambient mësimi dinamik, ku kompetencat e çdonjërit të mundë të jenë të vlerësuara në mënyrën më të mirë. Për të vazhduar itinerarin e suksesit, krijojmë rëndësinë e bashkëjetesës dhe bashkëpunimit në kontekste profesionale në të cilat pjesëmarrësit të jenë të jenë të motivuar, për pasojë të lumtur. Kjo është motivi për të cilin ofrojmë studentëve tanë mundësi të vazhdueshmë të mësimit dhe rritjes, personale dhe profesionale. Dimensioni jonë si shkollë na mundëson të shohim çdo ditë frytet e punës tonë, duke bërë që pjesëmarrësit të ndjehen pjesë përbërëse e një realiteti të madh dhe të jemi protagonist të shkollës tonë. Elit Institute, beson që suksesin e ka të themeluar në përzgjedhjen e studentëve, ku jo të gjithë të interesuarit esencialisht pranohen në grup, ku personat që pranohen informohen saktësisht për atë që i pret, ku nuk lejohen hapësira të dyshimeve, ku studentët të cilët nuk arrijnë obiektivat ftohen të ndërprejnë studimin, sepse në mënyrë direkte ulin targetet tona. Sepse, vetëm të fuqishmit dhe ata me obiektiva të qarta janë të mirëseardhur! sepse kështu ne kriojmë ata lider të cilët i kemi në mendje.


JU QËNDROJMË AFËR.

Çdo njëri nga studentët tanë është motori i suksesit tonë; prandaj është e patjetërsueshme të vazhdojmë të jemi “KËTA”


NDËRTIM PROFESIONAL & ZHVILLIM

Ekselenca dhe cilësia janë faktorë të rëndësishëm për të qenurit Frizer i suksesëshëm. Për këtë shkolla vazhdimisht ndërton resurse të reja, duke përforcuar ato të cilat ishin paraprakisht, duke filluar nga kompetencat teknike e të sjelljes deri tek ato të qasjes apo shprehjes, me qëllim që të shpërndajmë idenë e të qenurit FRIZER /E me cilësi të kërkuara nga kohët aktuale, të shpërndajmë një kulturë të punës të pranuar nga të gjithë.


VLERËSIMI I PERFORMANCAVE

Në Elit performanca, pra arritja e obiektivave dhe sjellja e ndërtuar profesionale e studentit është përcaktuesja e vazhdimit apo jo të saj. Sistemi i vlerësimit në shkollë matë rezultatet e arritura kundrejt obiektivave të përcaktuara në respektin e një kulture totalisht biznesore. Krejt kjo e vlerësuar nga një proces i komunikimit direkt, qoftë kritik apo vlerësues mes studentëve dhe stafit mësimdhënës.


PËRFITIMET E PËRGJITHËSHME

Nëpërmjet sistemit tonë të punës, studentët përveç se arrijnë kompetenca të larta profesionale, ata përfitojnë edhe mundësi të jashtëzakonëshme të krijimit të ideve se si të ndërtojnë biznesin e tyre, të punësohen në rrjetet tona apo të rekomandohen tek klientët tanë profesional, pra sallonet ekzistuese të cilat kanë bërë marrveshje bashkëpunimi me ne, në selektimin e personelit. Sepse për ne është e gjitha: Të krijojmë një gjeneratë profesionistësh, lider të së ardhmes!!! Për ne në fakt të së tashmës!…


MIRË SE VINI NË “EPOKËN ELIT INSTITUTE”

×

Numrat kontaktues:

+383 (0)49 878 287

+383 (0)44 637 120

+383 (0)38 735 779