Konviktet ELIT

Instituti ELIT ka vënë në dispozicion http://find-bride-review.com të studenteve të cilët vijnë nga rrethet edhe një skrukturë banimi vetëm për femra.

Struktura i ploteson të gjitha kriteret për një banim komod dhe në nivel të lartë të sigurisë. Konviktet janë të vendosura brenda kampusit, pra objektit të Institutit.
Konviktet gjenden vetëm në findbride comments strukturën tonë në Selinë Qëndrore në Prishtinë.