TRAJNIM I KOMPLETUAR PËR FRIZERE, FRIZER DHE GRIMERE (MAKE – UP):

Programi 1 (12 mujorë)

Ky program trajnues është studiuar që të ju jepë kandidatëve të rinjë të gjitha njohuritë dhe teknikat më aktuale në fushën e Profesionit Frizere, një program i kompletuar dhe që nuk lë zbraztina në asnjë pjese.

Kujt i drejtohet?
Të gjithë atyre të rinjëve dhe të rejave të cilët janë të gatshëm të futen në një botë Full Immersion, ku pas http://find-bride-review.com/ arritjes së përfundimit me sukses të programit trajnues paisen me diplomen përkatëse nga shkolla.

Kohëzgjatja (12 muaj):
Kohëzgjatja e Trajnimit 1 vit, 760 orë mësimore të ndara në 70% Praktikë pra 532 orë praktike dhe 228 orë teorike 30%.

Në këto Lëndë:

Lëndët Praktike – Laborator
•LARJA E FLOKUT
•TEKNIKAT E PËRDORIMIT TË FEMIT
•HEKUROSJA (PIASTRA, FIGARO)
•TEKNIKAT E PRERJES
•STILIZIMI (FRIZURA)
•TEKNIKAT E NGJYROSJES
•TEKNIKAT E DEKAPAZHIT (SHATIRI, SHPËRLARJA)
•ONDULIMET PERMANENTE
•DREJTIMET PERMANENTE(Fenirimet 6 mujore)
•TRAJTIMET E NDRYSHME TË writemyessayrapid FLOKUT SI: RËNJA, YNDYRA, ZBOKTHI
•MAKE UP – GRIMI, DHE REALIZIMI PRAKTIK I TIJ.

Lëndët Teorike
•LËKURA E KOKËS DHE FUNKSIONET E SAJ
•NJOHURI MBI SËMUNDJET E LËKURËS SË KOKËS
•QIMJA: STRUKTURA –BIOLOGJIA – FUNKSIONET – CIKLET JETËSORE, ETJ
•KOLORIMETRIA E PËRGJITHËSHME
•KOLORIMETRIA E NGJYRAVE TË FLOKUT
•NGJYRAT: EGZAMINI – PËRGADITJA find-bride comments E FLOKUT-HAPJA-SHPËRLARJA, ETJ
•ONDULIMET PERMANENTE
•DREJTIMET PERMANENTE (KUNDËR PERMANENTJA)
•SKUQJET DHE MANIFESTIMET ALERGJIKE
•MAKE UP – GRIMI
•SËMUNDJET PROFESIONALE – ELEMENTETET E HIGJIENËS
•PSIKOLOGJIA E KLIENTIT
•RREGULLAT E SJELLJES NË AMBIENTET E PUNËS
•SALLONI NJË VEPRIMTARI FITIM PRURËSE (EKONOMI MENAXHERIALE).
•GJUHA ANGLEZE (MËSIMI I GJUHËS ANGLEZE BAZIKE PËR FRIZERIN).

Frekuenca javore për Selitë në Prishtinë, Prizren dhe Pejë:
e Marte, e Mërkurë, e Enjte dhe e Premte.

Frekuenca javore për Selinë në Gjilan:
e Hënë, e Marte, e Mërkurë dhe e Enjte.

Orari:
Prishtinë:
Paradite nga ora 09:00 deri në ora 13:00
Pasdite nga essaywriterusa com ora 13:00 deri në ora 17:00

Prizren:
Nga ora 10:30 deri në ora 14:30

Pejë:
Nga ora 10:30 deri në ora 14:30

Gjilan:
Nga ora 10:30 deri në ora 14:30